Logo

Läget på elmarknaden - vecka 25

Låg tillgänglighet på kärnkraft.

Under vecka 25 har spotpriserna stigit i samtliga svenska budområden. Systempriset uppgick i genomsnitt till 24,8 EUR/MWh, en ökning med 2 procent. Överföringskapaciteten var begränsad från Polen, Danmark och SE3, vilket medförde högre spotpriser i SE4 än i övriga svenska budområden. De genomsnittliga spotpriserna för SE1, SE2 och SE3 låg på 26,5 EUR/MWh.

Priset på kol steg till ett veckomedel på 78,9 USD/ton, en ökning med 2 procent. Olje- och gaspriserna hamnade på 45,7 USD/fat samt 14,7 EUR/MWh, en nedgång med 7 respektive 1 procentenheter från föregående vecka. Även terminspriserna sjönk med 4 respektive 3 procent på månads och kvartalsbasis, men var oförändrade på årsbasis.

Oskarshamn 1 drabbades av ett driftstopp, vilket ledde till att den 19:e juni togs beslutet att tidigarelägga avvecklingen, 10 dagar innan planerat. Vidare har Ringhals 1 skjutit upp slutdatumet för sin revision från 7 juli till 31 augusti, och Olkiluoto 2 sköt upp slutdatumet för sin revision från 19 juni till 8 juli. Detta har medfört lägre tillgänglig kapacitet från kärnkraften under veckan.

Handel av elcertifikat fortsatte nedåt och minskade med 2 procent där veckomedel låg på 55,3 SEK/MWh.

Källa: Energimarknadsinspektionen