Logo

Läget på elmarknaden - vecka 26

Högre spotpriser i Sverige trots att systempriset sjunkit under veckan.

På grund av överföringsbegränsningar från Norge har de svenska spotpriset stigit i de svenska budområdena. I SE1-SE3 ökade spotpriserna med 12 procent och i SE4 med 2 procent, vilket resulterade i ett veckomedel på 29,7 EUR/MWh respektive 30,0 EUR/MWh. Systempriset sjönk till 24,4 EUR/MWh, en sänkning med 2 procent.

Gaspriset var oförändrat med ett veckomedel på 15,0 EUR/MWh. Kolpriset ökade och oljepriset minskade, båda med 2 procent. Veckomedel för kol slutade på 47,0 USD/fat och för olja 79,4 USD/ton. Terminspriserna på månads- och kvartalskontrakt ökade med 5 respektive 4 procent, samtidigt som årspriset var oförändrat.

Det är fortsatt låg tillgänglighet av nordisk kärnkraft till följd av årliga revisioner. Ringhals 1 sattes åter i drift i slutet av juni. Olkiluoto 2 och Forsmark 1 är på årlig revision och väntas åter drift den 8 samt 24 juli.

Slutligen har priserna på EPAD-kontrakten ökat för kvartal 4 i samtliga svenska budområden.

Källa: Energimarknadsinspektionen