Logo

Läget på elmarknaden - vecka 34

Lite vind- och kärnkraftsproduktion drev upp de svenska spotpriserna.

De svenska spotpriserna ökade med 26-28 procent under vecka 34 jämfört med veckan innan. Genomsnittspriserna för samtliga svenska budområde uppgick till 41,4-41,7 EUR/MWh.

Orsakerna till prisstegringen var bland annat att produktionen från vindkraft och kärnkraft var liten till följd av lite blåst och många pågående revisioner i kärnkraften.

Höga timpriser för de svenska elområdena noterades också under veckan. Under onsdagen blev tex spotpriset mellan klockan 8-9 på morgonen 120 EUR/MWh.

Under veckan har det också noterats stora prisskillnader mellan de norska spotpriserna jämfört med övriga norden.

Detta beror på begränsad överföringskapacitet mellan Norge och Sverige samtidigt som mycket av överskottet av vatten är lokaliserat till norra delen av Norge.

På den finansiella marknaden ökade terminspriserna på månads- och kvartalsbasis med 8 respektive 4 procent. Medan priserna på årsbasis ökade med 3 procent. Torra väderprognoser och starka bränslepriser var en del av orsakerna.

Tillgängligheten i nordisk och svensk kärnkraft under veckan var 52 respektive 44 procent. I årlig revision är för tillfället Oskarshamn 3, Ringhals 1, Ringhals 2 och Ringhals 4.

Källa: Energimarknadsinspektionen