Logo

Läget på elmarknaden - vecka 35

Lägre spotpriser i Sverige under veckan.

Systempriset var i genomsnitt 33,0 EUR/MWh under veckan, vilket är en ökning med 11 procent från vecka 34. De genomsnittliga spotpriserna för de svenska elområdena blev 36,9 EUR/MWh för SE1 och SE2, 37,6 EUR/MWh för SE3 respektive 39,0 EUR/MWh för SE4. Förändringarna för de svenska elområdena innebär en minskning på 7 till 11 procent jämfört med föregående vecka.

Terminspriserna för el för nästkommande månad, kvartal och år ökade under veckan med vardera 6, 4 respektive 2 procent och låg i genomsnitt på 31,5, 31,7 respektive 27,5 EUR/MWh. EPAD-priserna för kvartal 4 2017 för SE1-SE3 sjönk under veckan, i snitt med 3 till 11 procent.

Bränslepriserna för kol och gas ökade under veckan med 2 respektive 1 procent och handlades i genomsnitt för 88,4 USD/ton respektive 16,4 EUR/MWh. Priserna för utsläppsrätter och elcertifikat ökade något, med vardera 1,4 respektive 3,4 procent.

För vecka 35 var den ingående magasinnivån i Sverige 81 procent och för Norden 81 procent, vilket kan jämföras mot mediankurvan på 84 respektive 82 procent.

Tillgängligheten i kärnkraften sjönk med 4,9 procent i Sverige och ökade med 3,5 procent i Norden under veckan. Loviisa 2, Forsmark 2, Oskarshamn 3, Ringhals 1, Ringhals 2 och Ringhals 4 är i årlig revision.

Källa: Energimarknadsinspektionen