Logo

Läget på elmarknaden - vecka 36

Lägre systempris under veckan.

Systempriset var i genomsnitt 32,2 EUR/MWh under veckan, vilket är 3 procent lägre än under vecka 35. De genomsnittliga spotpriserna för de svenska elområdena sjönk med 9 procent för SE1 och SE2 till 33,4 EUR/MWh jämfört med föregående vecka. För SE3 och SE 4 ökade priset något till 38,9 EUR/MWh respektive 39,3 EUR/MWh.

Terminspriserna för el för nästkommande månad och kvartal minskade under veckan och låg i genomsnitt på 29,7 respektive 31,1 EUR/MWh. Priserna för nästkommande år var oförändrade. EPAD-priserna för kvartal 4 2017 för SE1-SE4 sjönk under veckan med mellan 9-21 procent.

Det genomsnittliga veckopriset för utsläppsrätter ökade till 6,6 EUR/EUA, en ökning med 10,5 procent från veckan innan. Priset för elcerifikat sjönk något och handlas för 59,3 SEK/MWh som ett veckogenomsnitt. Bränslepriserna för olja och gas ökade något under veckan och handlades i genomsnitt för 53,6 USD/fat respektive 16,7 EUR/MWh.

För vecka 36 var den ingående magasinnivån i Sverige 81 procent och för Norden 80 procent, vilket är nära normala nivåer. Tillgänglig kärnkraften var låg i Sverige och Norden under veckan då årlig revision pågår i flera reaktorer.

Källa: Energimarknadsinspektionen