Logo

Läget på elmarknaden - vecka 37

Lägre systempris under veckan.

Systempriset var i genomsnitt 30,3 EUR/MWh under veckan, vilket är 6 procent lägre än under vecka 36. De genomsnittliga spotpriserna för de svenska elområdena blev för SE1 och SE2 36,0 EUR/MWh, vilket motsvarar en ökning med 8 procent, samt för SE3 och SE4 36,3 EUR/MWh, vilket är 7 respektive 8 procent lägre än under föregående vecka.

Terminspriserna för el för nästkommande månad, kvartal och år ökade under veckan och låg i genomsnitt på 31,3, 32,6 respektive 28,7 EUR/MWh. EPAD-priserna för kvartal 4 2017 för SE1-SE4 sjönk under veckan med mellan 2-18 procent.

Det genomsnittliga veckopriset för utsläppsrätter ökade till 7,0 EUR/EUA, en ökning med 5,5 procent från föregående vecka. Priset för elcertifikat ökade också något och handlades för 60,4 SEK/MWh som ett veckogenomsnitt. Bränslepriserna för kol, olja och gas ökade något under veckan och handlades i genomsnitt för 91,7 USD/ton, 54,9 USD/fat respektive 17,3 EUR/MWh.

För vecka 37 var de ingående magasinnivåerna i Sverige och Norden 80 procent, vilket är strax under normalnivåerna på 84 respektive 83 procent. Tillgängligheten i kärnkraften ökade under veckan i Sverige och Norden med 29,9 respektive 17,6 procent, men nivåerna är fortsatt låga då årlig revision pågår i flera reaktorer.

Källa: Energimarknadsinspektionen