Logo

Läget på elmarknaden - vecka 38

Stigande spotpriser.

Systempriset ökade med 7 procent från föregående vecka och var i genomsnitt 32,5 EUR/MWh under vecka 38. De genomsnittliga spotpriserna för de svenska elområdena steg med 4 procent i SE1, SE2 och SE3 och med 7 procent i SE4, och landade på 37,3-39,0 EUR/MWh.

Terminspriserna för el för nästkommande månad, kvartal och år låg kvar på ungefär samma nivåer som föregående vecka, i genomsnitt på 31,0, 32,5 respektive 28,8 EUR/MWh. EPAD-priserna för kvartal 4 2017 för SE1-SE4 fortsatte att sjunka under veckan med upp till 4 procent.

Det genomsnittliga veckopriset för utsläppsrätter sjönk med knappt 3 procent till 6,8 EUR/EUA. Priset för elcertifikat låg kvar på samma nivå som föregående vecka med ett veckomedel på 60,4 SEK/MWh. Bränslepriserna för kol och olja ökade något under veckan och handlades i genomsnitt för 93,1 USD/ton och 56,0 USD/fat. Gaspriset sjönk till 16,9 EUR/MWh.

Under vecka 38 var de ingående magasinnivåerna i Sverige och Norden 81 respektive 82 procent, vilket är strax under normalnivåerna på 83 respektive 84 procent. Tillgängligheten i kärnkraften fortsatte att öka under veckan i Norden och Sverige, till 66 respektive 59 procent. Loviisa 2 var tillbaka från årlig revision mot slutet av veckan medan revisioner fortfarande pågår i tre svenska reaktorer.

Källa: Energimarknadsinspektionen