Logo

Läget på elmarknaden - vecka 41

Högre spotpriser under veckan.

Systempriset ökade under veckan och hamnade på veckomedlet 30,1 EUR/MWh, vilket är 10 procent högre än under vecka 40. De genomsnittliga spotpriserna för SE1-SE2 ökade med 6 procent och landade på 30,1 EUR/MWh. För SE3 och SE4 ökade de genomsnittliga spotpriserna med 24 procent och landade på 35,2 respektive 35,6 EUR/MWh.

Under veckan uppmättes timpriser i SE3, SE4, FI, EE, LV och LT så högt som 130,1 EUR/MWh.

Terminspriserna för el för nästkommande månad och år förändrades under veckan med -4 respektive 1 procent och låg i genomsnitt på 28,9 respektive 26,7 EUR/MWh. EPAD-priserna för kvartal 1 2018 för SE1-SE4 förändrades under veckan med mellan -8 och 23 procent.

Bränslepriserna för olja och gas ökade något under veckan och handlades i genomsnitt för 56,6 USD/fat respektive 18,0 EUR/MWh.

De ingående magasinnivåerna i Sverige och Norden ligger fortsatt strax under normalnivåer.

Tillgängligheten i kärnkraften minskade under veckan i Norden och Sverige med 11 respektive 17,4 procent. F2 och O3 var under veckan i årlig revision och väntas åter i drift 16 respektive 17 oktober.

Källa: Energimarknadsinspektionen