Logo

Läget på elmarknaden - vecka 42

Lägre spotpriser under veckan.

Systempriset minskade under veckan och hamnade på veckomedlet 29,3 EUR/MWh, vilket är 3 procent lägre än under vecka 41. För SE3 och SE4 minskade de genomsnittliga spotpriserna mest med 9 respektive 3 procent.

Under veckan var högsta timpriset 83 EUR/MWh i SE3, SE4, FI, DK1, DK2, EE, LV, LT och DE. NL nådde 88,9 EUR/MWh. Lägsta timpriset hade DK1 med 0,1 EUR/MWh.

Terminspriserna för el för nästkommande månad, kvartal och år ökade under veckan med 5, 3 respektive 3 procent. Priserna var i genomsnitt 30,2 EUR/MWh för november, 32,4 för kvartal 1 2018 respektive 27,5 för 2018. EPAD-priserna för kvartal 1 2018 för SE1-SE3 förändrades under veckan med mellan -10 och -2 procent och var oförändrad för SE4. Bränslepriserna för kol och olja ökade något under veckan och handlades i genomsnitt för 93,1 USD/ton respektive 57,8 USD/fat. Priset på utsläppsrätter och elcertifikat steg med 3,7 respektive 11,2 procent och handlades för i genomsnitt 7,6 EUR/EUA och 76,2 SEK/MWh.

De ingående magasinnivåerna i Sverige och Norden ligger fortsatt strax under normalnivåer. Tillgängligheten i kärnkraften ökade under veckan efter att de sista årliga revisionerna har avslutats och reaktorer är på väg mot full drift igen.

Källa: Energimarknadsinspektionen