Logo

Läget på elmarknaden - vecka 44

Hög tillgänglighet i kärnkraften.

Systempriset ökade under föregående vecka med 3 procent och landade på veckomedlet 28,7 EUR/MWh. I SE1-SE3 var spotpriserna oförändrade, där genomsnittspriset var 27,8 EUR/MWh i SE1 och SE2, samt 28,0 EUR/MWh i SE3. I SE4 steg spotpriset med 4 procent och landade på veckomedlet 32,2 EUR/MWh.

Terminspriserna för el för nästkommande kvartal, månad och år ökade från förgående vecka med 2, 4 respektive 1 procent. EPAD-priserna för kvartal 1 2018 fortsatte att stiga i SE1, denna vecka med 19 procent. I de övriga svenska budområden steg EPAD-priserna med 1-7 procent.

Priserna på samtliga fossila bränslen steg under veckan. Priset på olja ökade med 4 procent till genomsnittspriset 61,1 USD/fat. Kolpriset ökade med 2 procent till 93,9 USD/ton och gaspriset ökade med 3 procent till 18,2 EUR/MWh.

Tillgängligheten i kärnkraften har ökat under veckan då samtliga planerade revisioner har slutförts för året. Tillgänglig kapacitet i Sverige och Norden totalt är 98 procent.

Källa: Energimarknadsinspektionen