Logo

Läget på elmarknaden - vecka 45

Högre spotpriser i Sverige och R4 ur drift.

Systempriset ökade under föregående vecka med 5 procent och landade på veckomedlet 30,0 EUR/MWh. Spotpriserna i SE1 och SE2 ökade med 7 procent medan SE3 och SE4 ökade med 6 respektive 2 procent. Genomsnittspriset i SE1-SE3 hamnade därför på 29,8 EUR/MWh och i SE4 på 32,8 EUR/MWh. Den största förändringen i Norden ägde dock rum i DK1 där genomsnittspriset ökade med 10 procent till 33,7 EUR/MWh.

Under veckan förekom dessutom höga timpriser i Danmark. I både DK1 och DK2 var det högsta timpriset 111,4 EUR/MWh. Det högsta timpriset (120 EUR/MWh) förekom dock i Tyskland.

Terminspriserna för el för nästkommande månad, kvartal och år ökade från föregående vecka med 7, 5 respektive 4 procent. EPAD-priserna för kvartal 1 2018 i SE2 minskade med hela 23 procent medan priserna i SE1, SE3 och SE4 ökade.
Priset på olja och gas ökade med 4 respektive 6 procent till genomsnittspriserna 63,8 USD/fat och 19,3 EUR/MWh. Kolpriserna var emellertid i princip oförändrade.

Tillgängligheten i kärnkraften var hög under veckan. Ringhals 4 togs dock ur drift i slutet på veckan, på grund av låg nivå i en av reaktorns tre ånggeneratorer, orsakat av en matarvattenventil som omotiverat stängde.

Källa: Energimarknadsinspektionen