Logo

Läget på elmarknaden - vecka 46

Beslut om långtidsdrift för Ringhals 3 och Ringhals 4.

Systempriset ökade under föregående vecka med 2 procent och landade på veckomedlet 30,8 EUR/MWh. Spotpriserna för de svenska elområdena steg med cirka 1 procent. Genomsnittspriset i SE1-SE3 hamnade på 30,1 EUR/MWh och i SE4 på 33,0 EUR/MWh.

Terminspriserna för el för nästkommande månad, kvartal och år minskade från föregående vecka med ca 3-4 procent och handlades för 32,0 EUR/MWh, 32,4 EUR/MWh respektive 27,5 EUR/MWh.

Magasinsnivåerna i Norden respektive Sverige är i dagsläget i nivå med den historiska normalnivån.

Ringhals och Vattenfalls styrelse har nu fattat beslut om att investera i oberoende härdkylning för Ringhals 3 (1.058 MW) och Ringhals 4 (1.094 MW). Detta innebär att reaktorerna har möjlighet om förutsättningar finns att producera el in på 2040-talet.

Dessutom har Ringhals styrelse fattat beslutet att förlänga drifttiden för Ringhals 1 (875 MW) och 2 (896 MW) med upp till sex månader. Det betyder att tidpunkten för när reaktorerna stängs ned skjuts fram från juni till senast december 2019 för reaktor 2 och december 2020 för reaktor 1.

Vattenfall har sedan tidigare beslutat om att investera i oberoende härdkylning vid Forsmark.

Källa: Energimarknadsinspektionen