Logo

Läget på elmarknaden - vecka 47

Högre spotpriser i Sverige under veckan.

Systempriset ökade under föregående vecka med 9 procent och landade på veckomedlet 33,5 EUR/MWh. De genomsnittliga spotpriserna i SE1-SE3 ökade med 13 procent medan det genomsnittliga spotpriset i SE4 ökade med 7 procent. Genomsnittspriserna i SE1-SE3 hamnade därmed på 34,1 EUR/MWh och i SE4 på 35,4 EUR/MWh.

Terminspriserna för el för nästkommande månad, kvartal och år förändrades från föregående vecka med 3, -1 respektive -3 procent och handlades i genomsnitt för 33,0, 32,2 respektive 26,8 EUR/MWh. EPAD-priserna för kvartal 1 2018 i SE1 minskade med hela 32 procent medan priserna i SE2-SE4 ökade med mellan 7-15 procent.

Priserna på olja och gas ökade med 1 respektive 3 procent och handlades i genomsnitt för 63,1 USD/fat respektive 19,8 EUR/MWh. Kolpriset var emellertid i princip oförändrat.

Priset på utsläppsrätter ökade något under veckan och handlades i genomsnitt för 7,5 EUR/EUA. Priset på elcertifikat minskade med 3,2 procent under veckan och handlades i genomsnitt för 69,7 SEK/MWh.

Tillgängligheten i den svenska kärnkraften minskade med 15,2 procent under veckan. Oskarshamn 3 är tagen ur drift för byte av bränsle och väntas åter 28 november.

Källa: Energimarknadsinspektionen