Logo

Läget på elmarknaden - vecka 48

Högre spotpriser i Sverige under veckan.

Systempriset ökade under föregående vecka med 14 procent och landade på veckomedlet 38,1 EUR/MWh. De genomsnittliga spotpriserna i de svenska elområdena ökade med 9 procent under veckan. Genomsnittspriserna i SE1-SE3 hamnade därmed på 37,3 EUR/MWh och i SE4 på 38,5 EUR/MWh.

Terminspriserna för el för nästkommande månad och kvartal förändrades från föregående vecka med 3 respektive 2 procent och handlades i genomsnitt för 34,1 respektive 32,8 EUR/MWh. Nästkommande år var närmast oförändrad på 26,9 EUR/MWh. EPAD-priserna för kvartal 1 2018 i SE1 ökade med 24 procent medan priserna i SE2-SE4 minskade med mellan 1 och 6 procent.

Terminspriserna på kol, olja och gas rörde sig endast med 1-3 procent och handlades i genomsnitt för 92 USD/ton, 63,6 USD/fat respektive 20,5 EUR/MWh. Priset på utsläppsrätter ökade något under veckan och handlades i genomsnitt för 7,6 EUR/EUA. Det genomsnittliga veckopriset på elcertifikat fortsatte nedåt och minskade med 3 procent under veckan och handlades för 67,6 SEK/MWh.

Tillgängligheten i den nordiska kärnkraften ökade från föregående vecka och är 100 procent i slutet av veckan. Fyllnadsgraden i de nordiska vattenmagasinen är normala för årstiden.

Källa: Energimarknadsinspektionen