Logo

Läget på elmarknaden - vecka 5

Vinterväder och överföringsbegränsningar påverkade den nordiska prisbilden i veckan.

Systempriset gick i genomsnitt upp med 4 procent från veckan innan och spotpriserna i Norden ökade mellan 3-8 procent. Lägst var priset i NO4, 25,1 EUR/MWh och högst var priset i SE4 och DK2 där priset var 36,1 EUR/MWh. SE4 bildade prisområde med DK2 en stor del av tiden i veckan. Priset i SE4 var i genomsnitt ungefär 3,5 EUR/MWh högre än priserna i SE1-SE3.

Terminspriserna för el nästkommande månad, kvartal och år ökade 3-10 procent på grund av prognoser om kallare och torrare väder.

Priset på elcertifikat, vars nedgång påtalades i Läget på elmarknaden v4 2017, fortsatte nedåt. I genomsnitt sjönk priset med ytterligare 3,6 procent och var i veckomedel 69,4 SEK/MWh. Föregående år var priset samma tid kring 150 SEK/MWh.

Nederbörden i Norden var under det normala även vecka 5 vilket är en förklaring till att nivåerna i vattenmagasinen är fortsatt låga i jämförelse med normalvärden för årstiden.
Tillgängligheten i svensk och nordisk kärnkraft fortsätter vara kring 100 procent trots att ett mindre oljeläckage som innebar att Forsmark 1 gick på halvfart i början av veckan.

Källa: Energimarknadsinspektionen