Logo

Läget på elmarknaden - vecka 6

Högre elpriser under veckan och fortsatt sjunkande pris på elcertifikat.

Systempriset gick i genomsnitt av veckan upp med 14 procent från veckan innan och spotpriserna i Norden ökade mellan 6-36 procent. Högst var veckans genomsnittliga pris i FI med 40,5 EUR/MWh och lägst var priset i NO5 med 32,6 EUR/MWh. I Sveriges prisområden var priset mellan 38,9 och 39,2 EUR/MWh.

Terminspriset för el nästkommande månad sjönk något medans priset för kommande kvartal och år var oförändrade.

Priset på elcertifikat har fortsatt nedåt under veckan till nya rekordlåga nivåer. I genomsnitt sjönk priset med ytterligare 11 procent och var i veckomedel 61,9 SEK/MWh. Föregående år var priset kring 150 SEK/MWh vid samma tid.

Användningen av el i Norden och Sverige var 7 respektive 6 procent högre under veckan. Förklaras delvis av att temperaturen varit lägre än normalt och 5 grader lägre än föregående vecka.

Nivåerna i Sveriges och Nordens vattenmagasin är fortfarande en bit under det normala. Nederbörden var under veckan också lägre än normalt men förväntas öka under kommande vecka. Tillgängligheten i svensk och nordisk kärnkraft har varit kring 100 procent hela veckan.

Källa: Energimarknadsinspektionen