Logo

Läget på elmarknaden - vecka 9

Elcertifikatpriset fortsatt uppåt under veckan.

Systempriset under vecka 9 låg i genomsnitt på 30,5 EUR/MWh vilket är en ökning med 2 procent från föregående vecka. De nordiska spotpriserna förändrades i snitt mellan -6 (NO4) och 19 (DK1) procent. För de svenska prisområdena var förändringen 2-3 procent och spotpriserna var i genomsnitt 30,1-30,2 EUR/MWh under veckan.

Terminspriserna för el nästkommande månad och kvartal förändrades under veckan i genomsnitt med -5 respektive -1 procent.

Priserna på EPAD kontrakt för svenska prisområden sjönk under veckan, mellan -10 och -37 procent, där den största förändringen skedde för SE1.

Terminspriserna för Kol, Olja och Gas sjönk något under veckan, och handlades i genomsnitt för 76,2 USD/ton, 55,8 USD/fat respektive 17 EUR/MWh.

Priset för elcertifikat fortsatte uppåt och ökade under veckan med 8,7 procent. I genomsnitt handlades elcertifikaten för 70 SEK/MWh.

De för veckan ingående nivåerna i Sveriges och Nordens vattenmagasin är fortfarande en bit under det normala, 42 respektive 34 procent. Tillgängligheten i svensk och nordisk kärnkraft har varit kring 100 procent under veckan.

Källa: Energimarknadsinspektionen