Logo

Läget på elmarknaden – vecka 23

Låga spotpriser i Sverige under veckan.

Systempriset var i genomsnitt 23,5 EUR/MWh under veckan vilket är en minskning med 14 procent jämfört med föregående vecka. De svenska spotpriserna sjönk ännu mer, med hela 21 procent jämfört med föregående vecka och låg i genomsnitt på 24,5 EUR/MWh.

Terminspriserna för el nästkommande månad och kvartal sjönk även dem jämfört med föregående vecka. Årspriset var dock oförändrat och låg kvar på samma nivå. Veckomedlen hamnade således på 22,3, 24,0 respektive 24,4 EUR/MWh.

Kolpriset gick upp med 2 procent under veckan och handlades i genomsnitt för 77,7 USD/ton, medan bränslepriset på olja och gas sjönk under veckan med 7 respektive 3 procent och handlades i genomsnitt för 48,7 USD/fat respektive 15,0 EUR/MWh.

Priset på elcertifikat sjönk under veckan i genomsnitt med 8,5 procent från föregående vecka till 56,8 SEK/MWh.

Det har regnat mer än vanligt i norden under veckan men nivåerna i de nordiska vattenmagasinen är fortfarande under det normala. Magasinfyllnadsgraden var vid ingången till veckan 45 procent, vilket är cirka 3 procentenheter under det normala.

Tillgängligheten i svensk och nordisk kärnkraft var cirka 72-73 procent under veckan. Ringhals 1, Ringhals 3 och Olkiluoto 2 är i revision och väntas åter i drift den 7 juli, 28 juni respektive 19 juni.

Källa: Energimarknadsinspektionen