Logo

Läget på elmarknaden – vecka 27

Kraftigt ökade spotpriser i Finland och Baltikum.

Under vecka 27 ökade spotpriserna och samtliga svenska budområdens veckomedel hamnade på 33,8 EUR/MWh. Detta innebar en uppgång med 14 procent i SE1, SE2 och SE3 samt 13 procent i SE4. Systempriset steg 11 procent, från 24,4 EUR/MWh till ett veckomedel på 26,9 EUR/MWh. Spotpriserna i Lettland och Litauen ökade med hela 36 procent följt av Finland och Estland där priserna steg 32 procentenheter.

Oljepriset var oförändrat under veckan med 48,4 USD/fat i veckomedel. Kolpriset ökade med 5 procent och gaspriset sjönk med 1 procent, med ett veckomedel på 82 USD/ton respektive 15 EUR/MWh. Terminspriserna följde med denna prisökning och steg med 16, 22 samt 4 procent för månads-, kvartals- respektive årsbasis.

Magsinfyllnadsgraden är fortfarande något under normalnivåer i Sverige till följd av den låga nederbörden.

Även tillgängligheten i Svensk kärnkraft är fortsatt låg och sjönk med 7,1 procent jämfört med föregående vecka. Forsmark 1 och Ringhals 1 är i revision och väntas åter 24 juli respektive 31 augusti. Medan det finska kärnkraftverket Olkiluoto 2 förväntas vara åter i drift den 13 juli.

Källa: Energimarknadsinspektionen