Logo

Läget på elmarknaden – vecka 28

Lägst produktionsnivå i fransk kärnkraft sedan 2007.

Svenska spotpriser var i stort sett oförändrade under vecka 28, där samtliga budområden hade ett genomsnittspris på 33,4 EUR/MWh. Systempriset var också oförändrat och låg på 27,0 EUR/MWh. I Norge sjönk spotpriset med hela 19 procent i NO4. Vidare har finska och baltiska spotpriserna minskat efter förra veckans uppgång, delvis en konsekvens av ökad överföring av el mellan SE4-LT. Spotpriserna sjönk med 13 procent i Finland och Estland samt med 16 procent i Lettland och Litauen.

Både olje- och gaspriserna sjönk med 5 respektive 4 procent under föregående vecka. Detta medförde ett genomsnittspris för olja på 47,9 USD/fat och 14,6 EUR/MWh för gas. Kolpriserna fortsatte att stiga till ett veckomedel på 82,3 USD/ton, en ökning med 3 procent. Terminspriserna steg med 4, 3 samt 1 procent på månads-, kvartals och årsbasis.

Magasinsfyllnadsgraden ökade med 2,45 procentenheter men ligger fortfarande något under normala nivåer. Tillgängligheten i svensk kärnkraft ökade med 2,7 procent.

Utanför norden har fransk kärnkraft, under första halvåret 2017, nått sin lägsta produktionsnivå sedan 2007. Anledningen ska vara en kombination av underhållsarbete och oplanerade avbrott. Under året har Frankrike delvis förlitat sig på gas som substitut till kärnkraften.

Källa: Energimarknadsinspektionen