Logo

Läget på elmarknaden – vecka 29

Sjunkande spotpriser i Sverige, Finland och Baltikum.

Spotpriserna minskade kraftigt i samtliga svenska budområden under vecka 29. I SE1-SE3 låg genomsnittspriset på 29,3 EUR/MWh och i SE4 på 29,5 EUR/MWh, en sänkning motsvarande cirka 12 procent. Systempriset minskade med 3 procent till 26,3 EUR/MWh. Även i Finland och Baltikum minskade spotpriserna med 13-14 procent.

En bidragande orsak till de lägre spotpriserna var att tillgängligheten på kärnkraft ökade, med 8 procent i Sverige och 14,6 procent i Norden. Den ökade tillgängligheten berodde på att Ringhals 3 ökade sin tillgängliga kapacitet och att Olkiluoto 2 gick ur sin revision.

Bränslepriserna var i stort sett oförändrade under veckan. Veckomedel för kol, olja och gas hamnade på 82,2 USD/ton, 48,9 USD/fat samt 14,8 EUR/MWh. Terminspriserna på den finansiella marknaden minskade med 3 procent på månadsbasis och 1 procent för kvartals- respektive årskontrakt.

Utöver detta är Forsmark 1 och Ringhals 1 fortsatt på årlig revision och väntas åter i drift 24 juli respektive 31 augusti.

Källa: Energimarknadsinspektionen