Logo

Läget på elmarknaden – vecka 30

Negativa spotpriser i Tyskland under söndagen.

Spotpriserna fortsatte sjunka under vecka 30 med ett genomsnittligt spotpris på 28,2 EUR/MWh i SE1-SE2 samt 28,9 EUR/MWh i SE3-SE4, en nedgång motsvarande 4 respektive 2 procent. Även systempriset sjönk 1 procent med ett veckomedel på 26 EUR/MWh.

Gaspriset var oförändrat under föregående vecka där veckomedlet uppgick till 15 EUR/MWh. Priset på kol och olja steg till 82,1 USD/ton och 50,8 USD/fat, en ökning på 2 respektive 1 procent. På den finansiella marknaden minskade terminspriserna med 1 procent för kvartal- respektive årsprodukter. Terminspriserna på månadsbasis var oförändrade.

Finland, Baltikum och Tyskland upplevde kraftiga prisförändringar under föregående vecka där spotpriserna steg 23 procent i Lettland och Litauen, samt 12 respektive 10 procent i Estland och Finland. I Tyskland sjönk genomsnittspriset med 20 procent och spotpriserna var negativa sju timmar under söndagen. Detta till följd av ett överskott i förnyelsebar energi och låg efterfrågan.

Ringhals 1 är fortsatt på årlig revision och väntas åter i drift 31 augusti.

Källa: Energimarknadsinspektionen