Logo

Läget på elmarknaden – vecka 31

Fortsatt sjunkande spotpriser.

Under vecka 31 sjönk spotpriserna i Sverige där genomsnittspriset hamnade på 26,1 EUR/MWh för samtliga svenska budområden, en minskning med 7 respektive 10 procent i SE1-SE2 samt SE3-SE4. Systempriset sjönk med 3 procent med ett veckomedel på 25,1 EUR/MWh.

På den finansiella marknaden ökade terminspriserna på månadsbasis med 4 procent och minskade med 1 procent på kvartalsbasis. På årsbasis var terminspriserna oförändrade. Priset på olja ökade med 3 procent, gaspriset minskade med 1 procent och kolpriset var oförändrat. Veckomedel för respektive bränsle hamnade på 52,2 USD/fat, 14,8 EUR/MWh och 82,3 USD/ton.

Utöver detta har priset på utsläppsrätter ökat med 3,4 procent under vecka 31 med ett veckomedel på 5,3 EUR/EUA. Priset på elcertifikat ökade under veckan med 2,4 procent med ett genomsnittspris på 63,2 SEK/MWh.

Tillgängligheten i svensk kärnkraft ökade med 2,7 procent till följd av att Forsmark 1 gick i full drift efter sin revision. Vidare är Ringhals 1 på fortsatt i revision och förväntas åter i drift 19 augusti. Slutligen gick Ringhals 4 på revision under vecka 31 och beräknas åter i drift 17 september.

Källa: Energimarknadsinspektionen