Logo

Läget på elmarknaden – vecka 32

Lägre tillgänglighet i kärnkraften.

De svenska spotpriserna ökade med 11 procent i SE1-SE2 samt 14 procent i SE3-SE4 under vecka 32. Genomsnittspriserna för respektive budområde uppgick till 29,1 EUR/MWh i SE1 och SE2, 29,7 EUR/MWh i SE3 samt 29,9 EUR/MWh i SE4. Även systempriset ökade under veckan där veckomedlet landade på 25,4 EUR/MWh.

På den finansiella marknaden sjönk terminspriserna på månads- och kvartalsbasis med 3 respektive 2 procent. Priset på årsbasis var oförändrat. Bränslepriserna ökade och landade på ett veckomedel på 84,1 USD/ton för kol och 15,6 EUR/MWh för gas, en ökning med 2 respektive 5 procent. Genomsnittspriset för olja var oförändrat med ett veckomedel på 52,2 USD/fat.

Priset på utsläppsrätter var stabila under veckan där genomsnittspriset låg på 5,3 EUR/EUA. Priset på elcertifikat minskade under veckan med 1 procent med ett genomsnittspris på 62,6 SEK/MWh.

Tillgängligheten i nordisk och svensk kärnkraft minskade med 10,6 respektive 7,4 procent under. Ringhals 1 och 4 är på fortsatt revision och väntas åter i drift den 19 augusti och 17 september. Även Loviisa 1 är på årlig revision och väntas åter 25 augusti.

Källa: Energimarknadsinspektionen