Logo

Läget på elmarknaden – vecka 33

Negativa timpriser i Danmark (DK1) och Tyskland under veckan.

De nordiska systempriserna ökade under vecka 33 med 4 procent till ett veckomedel på 26,4 EUR/MWh. De svenska spotpriserna ökade med 12 procent i SE1-SE2 samt med 10 procent i SE3-SE4 under veckan. Genomsnittspriserna för samtliga svenska budområde uppgick till 32,7 EUR/MWh.

Under veckan förekom negativa timpriser i Danmark (DK1) och Tyskland (DE). Lägsta timpriset i DK1 och DE var -6,4 respektive -14,4 EUR/MWh.

På den finansiella marknaden ökade terminspriserna på månads- och kvartalsbasis med 2 procent. Medan priserna på årsbasis ökade med 3 procent. Priset på kol och gas ökade till veckomedel 85,8 USD/ton och 16,0 EUR/MWh, en ökning med 2 respektive 3 procent. Genomsnittspriset för olja sjönk dock med 2 procent till ett veckomedel på 51,1 USD/fat.

Priset på utsläppsrätter ökade med hela 6,8 procent under veckan till ett genomsnittspris om 5,7 EUR/EUA. Priset på elcertifikat minskade däremot under veckan med 6,3 procent och landade på ett genomsnittspris på 58,6 SEK/MWh.

Tillgängligheten i nordisk och svensk kärnkraft under veckan mättes upp till 65 respektive 61 procent. Loviisa 1 är i årlig revision och väntas åter i drift den 25 augusti. Medan Ringhals 1 och 4 väntas återgå i drift den 25 september respektive 17 september.

Källa: Energimarknadsinspektionen