Logo

Läget på elmarknaden – vecka 39

Lägre spotpriser i Sverige och negativa timpriser i DK1.

Systempriset gick under veckan ner till veckomedlet 30,3 EUR/MWh, vilket är 7 procent lägre än under vecka 38. De genomsnittliga spotpriserna för SE1-SE3 sjönk med 14 procent medan SE4 sjönk med 17 procent. Samtliga svenska budområden landade därmed på ett veckomedel om 32,2 EUR/MWh.

Under veckan förekom negativa timpriser i Danmark (DK1). Lägsta timpriset i DK1 var -15,1 EUR/MWh.

Terminspriserna för el för nästkommande månad, kvartal och år sjönk under veckan och låg i genomsnitt på 29,3, 31,1 respektive 28,4 EUR/MWh. EPAD-priserna för kvartal 1 2018 för SE1-SE4 sjönk under veckan med mellan 5-31 procent.

Bränslepriserna för olja och gas ökade något under veckan och handlades i genomsnitt för 58,1 USD/fat respektive 17,5 EUR/MWh. Kolpriset sjönk dock med 3 procent till ett veckomedel om 90,7 USD/ton.

De ingående magasinnivåerna i Sverige och Norden ligger fortsatt strax under normalnivåer.

Tillgängligheten i kärnkraften fortsatte att öka under veckan i Norden och Sverige, till 70 respektive 60 procent. Ringhals 2 började sin upprampning under veckan efter att ha varit i årlig revision.

Källa: Energimarknadsinspektionen