Logo

Läget på elmarknaden – vecka 40

Sjunkande spotpriser i Sverige.

Systempriset gick under veckan ner till veckomedlet 27,3 EUR/MWh, vilket är 10 procent lägre än under vecka 39.

De genomsnittliga spotpriserna för de svenska elområdena sjönk med ca 11-12 procent under veckan och hamnade mellan 28,3-28,7 EUR/MWh.

Timpriserna för de svenska elområdena noterades i spannet 9,3-47,4 EUR/MWh under veckan.

Terminspriserna för el för nästkommande månad och kvartal steg under veckan och låg i genomsnitt på 30,0 respektive 31,4 EUR/MWh.

Priset på elcertifikat steg under veckan till 65,7 SEK/MWh vilket var en ökning med 7,3 procent från veckan innan.

De ingående magasinnivåerna i Sverige och Norden ligger 3-4 procent under normalnivåer.

Tillgängligheten i kärnkraften minskade under veckan i Norden och Sverige, till 69 respektive 59 procent. En av anledningarna var att Forsmark 3 fick stänga ner sin produktion under torsdagen. Återstart är beräknad till 14 oktober.

Källa: Energimarknadsinspektionen