Logo

Läget på elmarknaden – vecka 43

Lägre spotpriser i Sverige och negativa timpriser i Tyskland och Danmark.

Systempriset fortsatte att sjunka under föregående vecka och landade på veckomedlet 27,9 EUR/MWh, en minskning med 5 procent. Spotpriserna minskade med 7 procent i SE1-SE2, med 12 procent i SE3 samt 11 procent i SE4 där genomsnittspriset låg på 27,9, 28 respektive 30,9 EUR/MWh.

Under veckan förekom negativa timpriser i Tyskland och Danmark. I Tyskland var det lägsta timpriset -83,1 EUR/MWh, och det genomsnittliga spotpriset sjönk med hela 54 procent. Även i Danmark sjönk spotpriserna med 39 procent i DK1 samt 28 procent i DK2, där det lägsta timpriset landade på -24,6 respektive -21,1 EUR/MWh.

Terminspriserna för el för nästkommande kvartal och år minskade under veckan med 3 respektive 2 procent. Priset på månadskontrakten låg oförändrade. EPAD-priserna för kvartal 1 2018 steg med 28 procent i SE1 under veckan samtidigt som priserna minskade med 20 procent i SE2. I SE3 sjönk priserna med 1 procent och ökade med 5 procent i SE4.

Bränslepriserna på olja ökade med 2 procent där genomsnittspriset var 58,8 USD/fat. Kol -och gaspriserna sjönk med 1 respektive 2 procent och handlades till genomsnittspriset 91,8 USD/ton samt 17,6 EUR/MWh.

Slutligen ökade tillgängligheten i kärnkraften under veckan i både Sverige och Norden med 23,8 respektive 10,6 procent.

Källa: Energimarknadsinspektionen