Logo

Läget på elmarknaden – vecka 7

Elpriserna vände nedåt under veckan och elcertifikatpriset under 50 SEK/MWh.

Systempriset gick i genomsnitt av veckan ned med 11 procent från veckan innan och spotpriserna i Norden sjönk mellan 3-27 procent, varav NO4 sjönk mest med 27 procent och NO5 minst med 3 procent. Veckans högst genomsnittliga pris fann vi i SE4 med 34,6 EUR/MWh. I Sveriges tre andra prisområden låg priset mellan 32,8 och 33,0 EUR/MWh.

Terminspriset för el nästkommande månad och kommande kvartal sjönk något medan priset för år var oförändrade. Terminspriserna för kol och gas gick ned med 4 respektive 9 procent medan oljepriset var oförändrat jämfört med föregående vecka.

Priset på elcertifikat fortsatte sin nedgående trend och när veckan var över kunde nya rekordlåga nivåer konstateras. I genomsnitt sjönk priset med hela 20,4 procent och var i veckomedel 49,3 SEK/MWh. Föregående år var priset kring 140 SEK/MWh vid samma tid.

Nederbörden under vecka 6 var lägre än vad prognoserna tydde på men den ingående vattenfyllnadsgraden vecka 7 i Sveriges och Nordens vattenmagasin ändrades inte nämnvärt i förhållande mot det normala, nivåerna är fortfarande en bit under det normala.

Tillgängligheten i svensk och nordisk kärnkraft har varit kring 100 procent hela veckan.

Källa: Energimarknadsinspektionen