Logo

Läget på elmarknaden – vecka 8

Negativa elpriser i Norden och elcertifikatpriset steg under veckan.

Under veckan som gick noterade Danmarks båda elområden negativa priser under ett antal timmar. DK1 noterade 5 timmar med negativa priser med som lägsta pris -12,1 EUR/MWh medans DK2 noterade 4 timmar med som lägsta pris – 9,7 EUR/MWh. I sammanhanget kan man notera att Tyskland också hade negativa priser under veckan som gick, 5 timmar med lägsta pris – 27,1 EUR/MWh. Anledningarna till de negativa priserna var stor vindkraftsproduktion samtidigt som det var låg elanvändning under dessa timmar.

Systempriset gick ned med 7 procent från veckan innan och veckomedlet hamnade på 29,8 EUR/MWh. För de svenska elområdena sjönk elpriser med ca 11-16 procent till 29,1 EUR/MWh, inga prisområdeskillnader noterades således på veckomedelpriset för de svenska elområdena.

Terminspriset för el nästkommande månad, kommande kvartal och år steg under veckan som gick med 4-7 procent. Nästkommande månad handlades för 30.3 EUR/MW som veckomedel medan nästkommande år handlades för 23,9 EUR/MWh.

Priset på elcertifikat vände uppåt under veckan och veckomedelpriset hamnade på 64,4 SEK/MWh vilket var en ökning med 30,6 procent jämfört med veckan innan.

Tillgängligheten i svensk och nordisk kärnkraft har varit kring 100 procent hela veckan.

Källa: Energimarknadsinspektionen