Logo

Elbörspriset för juni

Månadspriserna på elbörsen steg med 10,9 - 11,6 öre i juni 2018 jämfört med maj 2018. Priserna i elområde 1-3 blev 45,4 öre/kWh och 47,9 öre/kWh i elområde 4.

Du hittar månadspriserna för 2018 här.