Logo

2 300 elkunder har rätt till skadestånd

2 300 före detta kunder till elleverantören Kraftkommission har rätt till skadestånd. Det står nu klart efter ett beslut i Högsta domstolen. Konsumentombudsmannen, KO, har företrätt konsumenterna i en så kallad offentlig grupptalan.

Ärendet mot Kraftkommission, som i dag går under namnet Stävrullen Finans AB, har pågått i flera år. Bolaget hade avtal med många kunder om att leverera el till fast pris. När bolaget slutade leverera el blev kunderna hänvisade till en annan leverantör med ett högre pris.

Kunderna och KO menade att Kraftkommission/Stävrullen då skulle ersätta sina kunder för den merkostnad som avtalsbrottet förorsakade . KO gick därför in och företrädde gruppen i en så kallad offentlig grupptalan. Det var 2 300 kunder som anmälde till Umeå tingsrätt att de ville vara med i grupprättegången. Det är första gången någonsin som KO använder metoden för att företräda en större grupp konsumenter i domstol.

Både tingsrätt och hovrätt gick på KO:s linje och nu står alltså hovrättens dom fast sedan HD beslutat att inte bevilja prövningstillstånd.

- Det är viktigt att komma ihåg att det nu bara är första delen av processen som är avklarad, det vill säga att Stävrullen har en skadeståndsskyldighet. Nästa steg blir att låta tingsrätten avgöra hur mycket var och en har rätt till, säger Konsumentombudsmannen Gunnar Larsson.