Logo

Ei kontrollerar konsumenternas rättigheter på elmarknaden

För att säkra kundernas ställning på elmarknaden genomför Energimarknadsinspektionen (Ei) under hösten 2012 en kontroll av elnätsföretag och elhandlare.

Ei kommer att kontrollera avtalen mellan företagen och konsumenten. Ei ska kontrollera att företagen följer de regler som finns hur ett avtal ska vara utformat.

Ei kommer även att kontrollera:

  • att elnäts- och elhandelsföretagen på ett korrekt sätt ger information om konsumentens rättigheter
  • att elnäts- och elhandelsföragen har en korrekt klagomålshantering.

Ei kommer också att kontrollera att det fungerar att byta elhandlare, samt att mätning och rapportering av överförd el sker på ett korrekt sätt.

Sammanlagt finns cirka 120 elhandelsföretag och 170 elnätsföretag i Sverige. Ei gör sina kontroller utifrån ett urval av elnäts- och elhandelsföretag. Beroende på eventuella felaktigheter vi upptäcker kan Ei komma att komplettera med ytterligare granskning av företagen.