Logo

Fler konsumenter kan få hjälp

Tisdagen den 27 mars utvidgas vår rådgivning om elmarknaden till att även omfatta konsumentfrågor om gas (naturgas respektive stadsgas) samt fjärrvärme - Elrådgivningsbyrån blir Energimarknadsbyrån.

Bakgrunden är en överenskommelse mellan Konsumentverket, Energimarknadsinspektionen, Energimyndigheten och branschföreningarna Svensk Energi, Energigas Sverige samt Svensk Fjärrvärme. Överenskommelsen innebär att även konsumenter av gas och fjärrvärme ska kunna få råd och upplysningar utan kostnad genom att kontakta Konsumenternas energimarknadsbyrå eller besöka www.konsumenternas.se.

Energimarknadsbyrån kommer även att fungera som gemensam kontaktpunkt inom Sverige för konsumenter av el och gas. Bakgrunden är att konsumentskyddsregler inom EU kräver att det finns en kontaktpunkt där konsumenter kan få information om sina rättigheter, gällande lagstiftning och möjligheter till tvistlösning i händelse av tvist. En särskild överenskommelse om funktionen som kontaktpunkt har träffats mellan Energimarknadsbyrån och Energimarknadsinspektionen.

Den nya, utvidgade konsumentbyrån invigs måndagen den 26 mars kl. 16 genom närvaro av Jenny Sonesson, politiskt sakkunnig, Justitiedepartementet.
Invigningen sker i byråns lokaler, Karlavägen 108, (plan 7), Stockholm.

Bakgrund Elrådgivningsbyrån
Konsumenternas elrådgivningsbyrå startade sin verksamhet år 2002 efter initiativ av Konsumentverket, Energimyndigheten och branschföreningen Svensk Energi. Som tidigare förlagor fanns redan konsumentbyråer för försäkrings- respektive bankfrågor, där Konsumentverket var en av huvudmännen.

Under de 10 åren Elrådgivningsbyrån funnits har över 50.000 elkonsumenter tagit direktkontakt med oss för att få råd och upplysningar, om bland annat valmöjligheter samt  rättigheter och skyldigheter på elmarknaden. Betydligt fler har besökt vår webbplats för att få information. Ungefär 25.000 av direktkontakterna har gällt klagomål. Flertalet av dessa har dessa har rört fakturaproblem, många andra har rört avtalsfrågor samt mätnings- och förbrukningsfrågor. Genom vår kompetens inom konsumenträtten och elmarknaden har vi hjälpt många konsumenter att göra ett aktivt val samt att få rättelse vid klagomål och även bidragit till att förbättra villkor och rutiner för att lösa kundproblem på elmarknaden.

Presskontakt:
Bo Hesselgren, Vd                     
Telefon: 0733-411770

Konsumentkontakt :                 
Webbplats och e-postfrågor, www.konsumenternas.se
Telefon  (vardagar kl. 9-12) 08 - 522 789 50