Logo

Energibolaget backar om uppsägningstid

SVT-programmet Plus hade den 12 april ett inslag som gällde elhandelsföretagets Energibolagets uppsägningstid för s.k. tillsvidarekunder. Företaget hade i ett brev till kunderna i december 2011 meddelat att uppsägningstiden skulle förlängas från tre till 12 kalendermånader. Såväl Konsumentverket som Konsumenternas energimarknadsbyrå har fått frågor och klagomål angående förändringen, som många kunder anser är orimlig.

Som framgick av Plus har företaget nu ändrat sig beträffande uppsägningstiden. Det innebär att man för berörda kunder som har tillsvidarepris kommer att återinföra tre kalendermånaders uppsägningstid. Energibolaget kommer att informera dessa kunder om förändringen. Kunder som vill byta till annat avtal eller till annat elhandelsföretag bör kontakta företaget för att säga upp sitt avtal. Eftersom uppsägningstiden anges som hela kalendermånader räknas den därför fr. o. m. den första dagen i nästkommande månad och blir då i praktiken oftast längre än tre månader (90 dagar).

Kunder som är missnöjda med att ha betalt ersättning till företaget, eller tecknat fastprisavtal, för att slippa 12 månaders uppsägningstid bör kontakta företaget för att diskutera en lösning.

Eventuell tvist med företaget kan på en konsuments begäran kostnadsfritt prövas i Allmänna reklamationsnämnden, www.arn.se