Logo

Var uppmärksam på vilken typ av rörligt avtal du väljer

Det är viktigt att vara uppmärksam på vilken typ av rörligt avtal du väljer. Många elhandlare erbjuder två typer av rörliga elprisavtal, rörligt pris löpande och rörligt pris 1 år.

Att välja rörligt 1 år och därmed binda upp sig till en elhandlare under ett år är sällan lönsamt. Det visar en genomgång som Energimarknadsinspektionens jämförelsesajt elpriskollen.se har gjort.

De två avtalen kan vara svåra att skilja på. Rörligt löpande är ett rörligt pris som löper på tills konsumenten säger upp avtalet. Konsumenten kan när som helst säga upp avtalet och välja en annan elhandlare. Rörligt 1 år är också ett rörligt pris, men med skillnaden att konsumenten binder sig till en elhandlare under ett års tid.Elpriskollen har jämfört priset på de två avtalen under det senaste året. Jämförelsen visar att rörligt 1 år varit dyrare för konsumenten än rörligt löpande. De konsumenter som bundit sig under ett år till en elhandlare har betalat i genomsnitt 1 öre mer per kWh. Nu i februari 2012 är rörligt 1 år i genomsnitt 4 öre dyrare än rörligt löpande.

- Allt fler elhandlare erbjuder rörligt pris med bindningstid. Vi vill att konsumenterna är uppmärksamma på detta när de tecknar avtal om rörligt pris, särskilt nu när vi ser att priserna för dessa avtal överlag är högre än de rörliga priserna utan bindningstid, säger EI:s avdelningschef Tommy Johansson.

Som konsument är det också viktigt att vara uppmärksam på vad som händer när avtalet löper ut. Hos vissa elhandlare övergår rörligt 1 år i ett betydligt dyrare tillsvidarepris, om inte konsumenten är aktiv och väljer ett annat avtal. Titta efter jämförpriset när du jämför elavtal. I jämförpriset ingår alla rörliga och fasta kostnader samt skatt och moms.

2012-02-16