Logo

2.300 elkunder får skadestånd

2 300 före detta kunder till elleverantören Kraftkommission har rätt till skadestånd. Det beslutade hovrätten för övre Norrland i dag som därmed fastställer tingsrättens dom. Konsumentombudsmannen, KO, har företrätt samtliga konsumenter i en så kallad grupptalan.

Ärendet mot Kraftkommission, som i dag går under namnet Stävrullen Finans AB, har pågått i flera år. Bolaget hade avtal med många kunder om att leverera el till fast pris. När bolaget slutade leverera el blev kunderna hänvisade till en annan leverantör med ett högre pris.

Kunderna och KO menade att Kraftkommission/Stävrullen då skulle ersätta sina kunder för den merkostnad de drabbades av. KO gick därför in och företrädde samtliga konsumenter i en så kallad grupptalan. Det är första gången någonsin som KO använder metoden för att företräda en större grupp konsumenter i domstol.

Även om dagens dom innebär att tingsrättens dom står fast så går hovrätten ett steg längre i sin bedömning. Enligt hovrättens bedömning så gäller köplagen i förhållandet mellan Stävrullen och de före detta kunderna. Det innebär att Stävrullen hade ett så kallat kontrollansvar.

Enligt köplagen krävs det starka skäl för en säljare eller leverantör att undgå kontrollansvaret. Stävrullen måste ha visat att svårigheterna att fortsätta leverera el till sina kunder låg utanför bolagets kontroll.

Detta har Stävrullen inte kunnat visa, menar hovrätten, och finner därför att bolaget är skadeståndsskyldigt.

- Domen är en stor framgång, men inte bara för den här gruppen. Hovrätten visar tydligt att en elhandlare har ett strängt skadeståndsansvar, säger Gunnar Larsson, Konsumentombudsman.

2011-11-04