Logo

Domen mot Stävrullen/Kraftkommission överklagad till Högsta domstolen

I början av november vann Konsumentombudsmannen förhandlingen i grupptalan mot Stävrullen Finans, före detta Kraftkommission, i hovrätten. Nu väljer bolaget att överklaga domen till Högsta domstolen.

Högsta domstolen, HD, ska nu besluta om Stävrullen får prövningstillstånd, det vill säga om HD kommer att ta upp fallet över huvud taget. Det kan dröja upp till ett år innan HD lämnar besked om prövningstillstånd men Konsumentombudsmannen har goda förhoppningar om att ett besked kommer betydligt snabbare än så.

Vad händer nu?
HD kan ge två olika besked:
1. HD kan bevilja prövningstillstånd. Det gör att en ny förhandling kommer att hållas där frågan om Stävrullens skadeståndsskyldighet ännu en gång kommer att prövas. I sådana fall för sista gången eftersom HD är sista instans. En dom i HD kan inte överklagas.
2. HD kan neka Stävrullen prövningstillstånd. Det gör att tingsrätten och hovrättens dom står fast och att alla gruppmedlemmar har rätt till skadestånd. Då blir nästa steg en ny rättegång i Umeå tingsrätt där storleken på varje gruppmedlems skadestånd ska fastställas.

Håll koll på konsumentverket.se
På Konsumentverkets webbplats hittar du uppdaterad information om grupprättegången. Så snart de vet om HD ger prövningstillstånd eller inte hittar du information om det på KOVs webbplats.

Spara dina handlingar
Ni som är gruppmedlemmar behöver för närvarande inte göra någonting. Men precis som tidigare är det är viktigt att ni sparar era handlingar. Det handlar om papper som bland annat visar:
•att du varit kund hos Kraftkommission
•att du hade ett fastprisavtal
•hur länge du hade fastprisavtal
•vilken förbrukning du har haft.

I många fall finns ovanstående information på en faktura från Stävrullen/Kraftkommission. Konsumentombudsmannen kommer att kontakta dig när de behöver få in handlingar från dig.

2012-12-05