Logo

EI granskar elnätspriserna årligen

Många elkonsumenter har hört av sig till Energimarknadsinspektionen (EI) med anledning av debatten om elnätsföretagens avgifter. EI:s roll är att granska elnätsföretagen och se till att de inte tar ut för höga avgifter. Varje år publiceras en granskningsrapport om elnätsbolagens avgifter.

De företag som tagit ut för höga avgifter får betala tillbaka till kunderna, vilket också skett i ett 15-tal fall och totalt med 140 miljoner de senaste två åren. Syftet med EI:s reglering är att se till att kunderna får stabila och säkra leveranser av el och samtidigt förhindra att företagen tar ut överpriser.

Den senaste granskningsrapporten om elnätsbolagens avgifter publicerades i december 2010. I rapporten redovisas och analyseras samtliga elnätsbolags avgifter.

Företagen har enligt ellagen rätt att ta ut kostnader för drift och underhåll samt en rimlig avkastning för att långsiktigt kunna utveckla och investera i näten. Att elnätsföretagens avgifter varierar mellan olika orter i landet har flera orsaker. Det handlar om meter elnät per kund, men också om olika geografiska förutsättningar, kundsammansättning och teknikval.

2011-01-26