Logo

Förhastade avtal kan ge onödiga elkostnader

Det har blivit allt vanligare med uppsökande försäljning av elprisavtal. Tyvärr blir en del konsumenter övertalade att ingå avtal förhastat utan att bli tillräckligt informerade. Det förekommer att prisinformationen är vilseledande, t ex genom att inte alla kostnader för avtalet redovisas tydligt samt att informationen utgår från att kunden inte har något prisavtal. Om konsumenten har ett pågående avtal och bryter detta genom att byta till ett annat företag riskerar man att bli ersättningsskyldig. Den tänkta besparingen med ett byte kan på så sätt istället förvandlas till ökade kostnader.

Elhandelsföretagen är skyldiga att ange jämförpriser vid all marknadsföring, det gäller även vid direktreklam samt vid gatu- och telefonförsäljning. Jämförpriset ska inkludera elpris per kilowattimme (kWh) samt alla skatter och avgifter (t ex en fast månadsavgift). Det anges i öre per kilowattimme för tre typkunder med förbrukningen 2.000, 5.000 och 20.000 kWh. Jämförpriset gör att konsumenten snabbt kan undersöka om ett erbjudande är förmånligt i förhållande till andra alternativ.

Våra råd till elkonsumenten är att

  • ingå ett avtal om sitt elpris, avtalslöst brukar bli dyrast
  • jämföra elpriser och villkor innan avtal eller byte
  • vara ute i god tid, helst två månader innan ett avtal ska starta
  • om man blir kontaktad av en försäljare, kräv att få veta jämförpris, bindnings- och uppsägningstid för erbjudandet
  • vara uppmärksam på att en del företag inte använder de avtalsvillkor som Konsumentverket överenskommit med elbranschen
  • inte säga ja till ett byte utan att först ha kontrollerat pris, bindnings- och uppsägningstid för nuvarande avtal
  • om man ångrar ett avtal, utnyttja ångerrätten inom 14 dagar

Treårsavtal gav lägre kostnader än rörligt pris
‒ Många konsumenter kontaktar Elrådgivningsbyrån för att diskutera hur de kan få ett bättre elprisavtal.

‒ Första steget är att undvika så kallat tillsvidarepris, eftersom det brukar bli dyrast. Det är även viktigt att jämföra avtalspriser. Skillnaden är enligt prisjämförelsen Elpriskollen större än vad många tror, ofta upp till 600 kr respektive 1500 kr i årskostnad för en lägenhets- eller småhuskund för samma slags avtal, säger Bo Hesselgren, Vd för Elrådgivningsbyrån.

‒ Elrådgivningsbyrån har jämfört historiska priser för avtal om rörligt pris i förhållande till bundet 1- respektive 3-årsavtal. Beräkningarna, görs med hjälp av SCB:s statistik från år 2004 och framåt.

‒ Beräkningarna visar att det i genomsnitt var mer förmånligt med 3-årsavtal än med rörligt pris. Dock var rörligt pris något mer förmånligt än 1-årsavtal, säger Hesselgren.

Beräkningarna uppdateras kontinuerligt på Elrådgivningsbyråns webbplats.

2011-06-05