Logo

Inaktiva elkunder har förlorat 8 miljarder kronor

De runt 1 miljon svenska hushåll som inte valt elhandlare och därför har ett så kallat tillsvidarepris har sedan 2008 tillsammans förlorat omkring 8 miljarder kronor. Det visar en uppskattning som Energimarknadsinspektionens jämförelsesajt elpriskollen.se gjort.

Tillsvidarepriserna har sedan elpriskollen.se startade i januari 2008 legat i genomsnitt 35 procent högre per kWh än billigaste avtal om rörligt pris. Det innebär att konsumenter med tillsvidarepris sedan januari 2008 betalat omkring 8 miljarder kronor mer än vad de skulle ha gjort om de istället valt det billigaste rörliga avtalet på marknaden.

– Dessa konsumenter har helt i onödan betalat alldeles för mycket för sin el, säger Tommy Johansson, avdelningschef på Energimarknadsinspektionen. Att elhandlarna håller ett högre pris för just tillsvidarepris beror delvis på att konsumenter med tillsvidarepris är mindre benägna att agera på marknaden. Företagen utnyttjar det faktum att konsumenterna stannar kvar trots att priset är högt.

Många elhandlare har anmärkningsvärt höga tillsvidarepriser. Den som är villakund hos något av de företag som hade högst tillsvidarepriser förra året kunde ha sänkt sin årskostnad med närmare 12 000 kronor om de istället hade valt det billigaste rörliga priset på marknaden. Lägenhetskunder kunde ha sänkt sin årskostnad med runt 1 500 kronor.

Telge Energi, Göteborg Energi Din El och Västerbergslagen Elförsäljning har just nu de högsta tillsvidarepriserna för konsumenter i lägenhet. Telge Energi 177 öre per kWh, Göteborg Energi Din El 177 öre per kWh och Västerbergslagen Elförsäljning 176 öre per kWh. Det kan jämföras med det billigaste avtalet om rörliga pris hos Karlstad Energi som just nu kostar 99 öre per kWh.

Det bör också noteras att det finns elhandelsföretag som håller förhållandevis låga tillsvidarepriser.

2011-07-01