Logo

Rättegång mot Kraftkommissionen/Stävrullen hålls i september

Nu har Hovrätten för Övre Norrland bestämt datum för grupprättegången mot Stävrullen/Kraftkommission. Huvudförhandlingen kommer att genomföras 20-21 september 2011.

Förhandlingen i hovrätten ska avgöra om Stävrullen (tidigare Kraftkommission) ska betala skadestånd till sina tidigare kunder eller inte. Umeå tingsrätt har tidigare dömt att cirka 2 300 kunder har rätt till skadestånd men domen överklagades till hovrätten.

Domstolen kommer bara att ta ställning till frågan om Stävrullen är skadeståndsskyldigt. Om KO har framgång i målet kommer det därefter avgöras hur stor ersättning som varje gruppmedlem ska få av Stävrullen.

Vad händer nu?
Konsumentombudsmannen, KO, kommer att företräda alla gruppmedlemmarna vid förhandlingen i september. När domen sedan kommer är i nuläget oklart. Det är också viktigt att känna till att även den kommande domen i hovrätten kan överklagas till Högsta domstolen oavsett vilken dom hovrätten lämnar.

Spara dina handlingar
Ni som är gruppmedlemmar behöver för närvarande inte göra någonting. Men precis som tidigare är det är viktigt att ni sparar era handlingar. Det handlar om papper som bland annat visar:

•att du varit kund hos Kraftkommission
•att du hade ett fastprisavtal
•hur länge du hade fastprisavtal
•vilken förbrukning du har haft.

I många fall finns ovanstående information på en faktura från Stävrullen/Kraftkommission.

2011-08-25