Logo

Rörligt elpris föll kraftigt under januari

Det rörliga elpriset föll kraftigt under januari. För kunder i villa blir nästa elräkning runt 500 kronor billigare än den som kom i början av januari. Mildare väder och en ökad kapacitet i kärnkraftverken ligger bakom de sjunkande priserna.

Den som bor i villa och har rörligt elpris fick under januari betala i genomsnitt 127 öre per kWh, vilket kan jämföras med decembers rörliga elpris på 152 öre per kWh. Det rörliga elpriset ligger fortfarande på en för årstiden relativt hög nivå, men är samtidigt lägre än under januari förra året då det låg på 132 öre per kWh.

- Den främsta orsaken till att elpriset fallit kraftigt är att de flesta kärnkraftverk nu är tillbaka i drift med en tillgänglighet under januari på i genomsnitt 94 procent. Till det kommer både mildare väder och import av billigare el från kontinenten som också bidragit till de fallande priserna, säger EI:s avdelningschef Tommy Johansson.

För kunder i villa innebär det att elräkningen för januari månads förbrukning blir omkring 500 kronor lägre än elräkningen för decembers förbrukning. Att elpriset inte sjunkit ytterligare beror på att nivåerna i de nordiska vattenmagasinen fortfarande ligger mer än 20 procentenheter under det normala.

De fasta priserna var oförändrade eller steg
De rörliga priserna sjönk kraftigt under januari. De fasta priserna var samtidigt oförändrade eller steg marginellt jämfört med föregående månad.

Under januari månad kunde konsumenter i lägenhet teckna avtal om fast pris 1 år till i genomsnitt 130 öre per kWh och fast pris 3 år till 124 öre per kWh. Lägenhetskunder med rörligt pris betalade 139 öre per kWh medan de som hade tillsvidarepris betalade 160 öre per kWh.

Konsumenter i villa kunde teckna avtal om fast pris 1 år till i genomsnitt 116 öre per kWh och fast pris 3 år till 111 öre per kWh. Det rörliga priset var i genomsnitt 127 öre per kWh och tillsvidarepriset 145 öre per kWh.

2011-02-04