Logo

Mikroproduktion

article image

Sedan den 1 januari 2015 har mikroproducenter rätt till skattereduktion. I detta avsnitt kan du läsa mer om mikroproducenternas relation till elnäts- och elhandelsföretaget samt hitta information om relevanta skatteregler.