Logo

EI ska se över naturgaslagen

Regeringen har gett Energimarknadsinspektionen (EI) i uppdrag att föreslå ändringar i naturgaslagen som gör det möjligt att reglera gasnätet i Stockholm på motsvarande sätt som el- och naturgasmarknaderna.

Bakgrunden till uppdraget är att Fastighetsägarna i Stockholm och Konkurrensverket under våren 2012 uppmärksammat Näringsdepartementet på att Stockholm Gas AB sedan 2011 levererar en blandning av naturgas och luft i sitt nät. De anser att verksamheten bör regleras på samma sätt som naturgasnäten i Skåne och på västkusten.

Uppdraget ska, enligt regeringen, fokusera på konsumentskydd och tillträde till näten och redovisas före årsskiftet 2012/2013.