Logo

Naturgaslagen EU-anpassas

En ny lag om trygg naturgasförsörjning träder i kraft den 1 juli i sommar.

"Riksdagsbeslutet om en ny lag är en anpassning till EU:s lagstiftning för att naturgasförsörjningen ska kunna upprätthållas vid krissituationer.

Energimyndigheten blir kontaktmyndighet gentemot övriga EU-länder och EU-kommissionen. Myndigheten får nya uppgifter, bland annat att göra en riskbedömning, och utifrån den ta fram en förebyggande åtgärdsplan och en krisplan för avbrott i gasförsörjningen. Naturgasföretag och företag som förbrukar naturgas blir skyldiga att ta fram liknande planer för företagens verksamheter.”

Källa: Riksdag & Departement