Logo

Naturgaskunder ska kunna byta gashandlare inom 14 dagar

Naturgaskunder ska kunna byta naturgashandlare inom 14 dagar. Ett byte ska också kunna genomföras när som helst under en månad, och inte som innan enbart vid ett månadsskifte. Det är innebörden av en föreskriftsändring som Energimarknadsinspektionen (Ei) genomfört.

Det handlar om Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om mätning och rapportering av överförd naturgas, samt anmälan om leverans och balansansvar (EIFS 2008:1). Ändringsföreskriften har beteckningen EIFS 2014:1.

Utöver nya regler kring byten, ska alla kunder med månadsavläsning få sina mätare avlästa den första dagen varje månad. Syftet med förändringen är att den ska leda till fjärravläsning av mätare.

Bestämmelserna rörande byte av naturgashandlare gäller från den 1 mars 2014, och den om tidpunkt för mätaravläsning gäller från den 1 augusti 2016.