Logo

Allmänna avtalsvillkor

De viktigaste bestämmelserna i konsumentsammanhang, vid sidan om Naturgaslagen, återfinns i de allmänna avtalsvillkoren (2013) för försäljning samt anslutning och överföring till konsumenter. Villkoren är utarbetade av branschorganisationen Energigas Sverige efter överenskommelse med Konsumentverket och gäller tills vidare.

Bestämmelserna i avtalsvillkoren handlar bland annat om nätanslutning, avläsning av mätaren, ersättning vid avbrott, betalningsskyldighet och otillåtna efterkrav, förfallodagar och tidsfrister, krav på säkerhet eller förskottsbetalning, avtalsbrott och avstängning samt vägledning och tvistlösning. Vissa bestämmelser avser bara gasnät, andra bara gashandel men de flesta bestämmelserna återfinns med vissa avvikelser i avtalsvillkoren för både nät och handel.