Skip to the content

Beslut från Allmänna reklamationsnämnden och domstol

Här har vi samlat referat av beslut från Allmänna reklamationsnämnden och mål i domstol som handlar om el- och gasfrågor. Referaten är till för att ge dig som konsument vägledning om du har råkat ut för en liknande tvist.

Välj en kategori i menyn för att komma till de referat som behandlar tvister inom det valda området. Om du letar efter något specifikt kan du också använda webbplatsens sökfunktion.

I referaten förkortas "konsument" till "K".   

K hade haft ett sammanhängande strömavbrott i 19 timmar och yrkade avbrottsersättning. Elnätsföretaget hade jämkat avbrottsersättningen till hälften med hänvisning till att återställningsarbetet hade försenats p.g.a. dåligt väder. K hävdade att elnätsföretagets jämkningsmetod vid beräkning av avbrot ...

Vid besök i sin sommarfastighet den 16-17 maj 2009 upptäckte K att huset var strömlöst. Den 18 maj kontaktade K elnätsföretaget angående detta. Den 26 maj åtgärdade elnätsföretaget felet. Senare visade det sig att K varit strömlös sedan den 23 april. Oenighet uppstod mellan parterna gällande från vi ...

K drabbades av strömavbrott i samband med stormen Gudrun. Avbrottet varade från den 8 till den 10 januari, den 12 januari samt ett antal kortare avbrott. K yrkade skadestånd för förstörd frys, resekostnader, förlorad arbetstid, förstörda matvaror samt ersättning för strömavbrottet i sig. Nätföretag ...

K yrkade ersättning för skada som denne ansåg sig ha lidit på grund av ett strömavbrott som varat i fyra månader. ARN fann att K inte kunnat styrka att denne lidit den påstådda skadan och därför kunde ersättningsyrkandet inte vinna bifall i den delen. ARN ansåg däremot att K var berättigad till ned ...