Skip to the content

Beslut från Allmänna reklamationsnämnden och domstol

Här har vi samlat referat av beslut från Allmänna reklamationsnämnden och mål i domstol som handlar om el- och gasfrågor. Referaten är till för att ge dig som konsument vägledning om du har råkat ut för en liknande tvist.

Välj en kategori i menyn för att komma till de referat som behandlar tvister inom det valda området. Om du letar efter något specifikt kan du också använda webbplatsens sökfunktion.

I referaten förkortas "konsument" till "K".   

En natt uppstod det problem med elförsörjningen till K:s bostad. K konsulterade nätföretaget och anlitade därefter en elektriker för felsökning i det av nätägaren plomberade huvudsäkringsskåpet. Det visade sig då att en brytare hade skadats och att en ledning hade brunnit. K ansåg att han inte var s ...

Vid besök i sin sommarfastighet den 16-17 maj 2009 upptäckte K att huset var strömlöst. Den 18 maj kontaktade K elnätsföretaget angående detta. Den 26 maj åtgärdade elnätsföretaget felet. Senare visade det sig att K varit strömlös sedan den 23 april. Oenighet uppstod mellan parterna gällande från vi ...

Ett gasföretag hade skickat fakturor trots att K hade sagt upp gasleveransen flera gånger. K ansåg inte att det fanns en skyldighet för K att bekosta plombering av leveransen för att få avsluta avtalet. Tvärtom hade detta alltid hanterats av gasföretaget. K yrkade återbetalning för betalda gasfaktur ...